Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Kits


Số sản phẩm: 0

Arduino
0 bài viết
Raspberry Pi
0 bài viết
micro:bit
0 bài viết

Âm Thanh& Hình Ảnh


Số sản phẩm: 0

Tin tức


Số sản phẩm: 0

Tin tức
0 bài viết

Arduino


Số sản phẩm: 0

Raspberry Pi


Số sản phẩm: 0

micro:bit


Số sản phẩm: 0

Quản Lý Nguồn (Battery)


Số sản phẩm: 0

Thiết Kế khuếch Đại Âm Thanh (Amplifiers)


Số sản phẩm: 0

Hệ Thống Nhúng


Số sản phẩm: 0

Bộ Khoách Đại Công Xuất Âm Thanh


Số sản phẩm: 0

Âm Thanh Kỹ Thuật Số


Số sản phẩm: 0

Internet of Things (IoT)


Số sản phẩm: 0