Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh mục

Phụ kiện tụ điện


Số sản phẩm: 1

Tụ nhôm -Tụ Polymer


Số sản phẩm: 1

Tụ hóa nhôm


Số sản phẩm: 83,633

Tụ gốm


Số sản phẩm: 41,000

Siêu tụ-tụ nhiều lớp


Số sản phẩm: 1

Tụ màng Film


Số sản phẩm: 1

Tụ Mica và PTFE


Số sản phẩm: 1

Tụ băng-tụ mạng


Số sản phẩm: 1

Tụ Silicon


Số sản phẩm: 1

Tụ Tantalum - Polymer


Số sản phẩm: 1

Tụ Tantalum


Số sản phẩm: 1

Tụ Thin Film


Số sản phẩm: 1

Tụ Trimmers-Tụ vi chỉnh


Số sản phẩm: 1