Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh mục

Phụ Kiện


Số sản phẩm: 1

Boards và Kits, Kiểm Tra Phát Triển IC


Số sản phẩm: 1

Boards-Kits Chuyển Đổi Tương Tự Sang Số (ADCs)


Số sản phẩm: 1

Boards-Kits Phát Triển Âm Thanh


Số sản phẩm: 1

Evaluation Boards - DC/DC & AC/DC (Off-Line) SMPS


Số sản phẩm: 1

Evaluation Boards - Digital to Analog Converters (DACs)


Số sản phẩm: 1

Evaluation Boards - Embedded - Complex Logic (FPGA, CPLD)


Số sản phẩm: 1

Evaluation Boards - Embedded - MCU, DSP


Số sản phẩm: 4