Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh mục

Diodes - Bridge Rectifiers


Số sản phẩm: 1

Diodes - Rectifiers - Arrays


Số sản phẩm: 1

Diodes - Rectifiers - Single


Số sản phẩm: 1

Diodes - RF


Số sản phẩm: 1

Diodes - Variable Capacitance (Varicaps, Varactors)


Số sản phẩm: 1

Diodes - Zener - Arrays


Số sản phẩm: 1

Diodes - Zener - Single


Số sản phẩm: 1

Power Driver Modules


Số sản phẩm: 1

Thyristors - DIACs, SIDACs


Số sản phẩm: 1

Thyristors - SCRs


Số sản phẩm: 1

Thyristors - SCRs - Modules


Số sản phẩm: 1

Thyristors - TRIACs


Số sản phẩm: 1

Transistors - Bipolar (BJT) - Arrays


Số sản phẩm: 1

Transistors - Bipolar (BJT) - Arrays, Pre-Biased


Số sản phẩm: 1

Transistors - Bipolar (BJT) - RF


Số sản phẩm: 1

Transistors - Bipolar (BJT) - Single


Số sản phẩm: 1

Transistors - Bipolar (BJT) - Single, Pre-Biased


Số sản phẩm: 1

Transistors - FETs, MOSFETs - Arrays


Số sản phẩm: 1

Transistors - FETs, MOSFETs - RF


Số sản phẩm: 1

Transistors - FETs, MOSFETs - Single


Số sản phẩm: 1

Transistors - IGBTs - Arrays


Số sản phẩm: 1

Transistors - IGBTs - Modules


Số sản phẩm: 1

Transistors - IGBTs - Single


Số sản phẩm: 1

Transistors - JFETs


Số sản phẩm: 1

Transistors - Programmable Unijunction


Số sản phẩm: 1

Transistors - Special Purpose


Số sản phẩm: 1