Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh mục

Audio Special Purpose


Số sản phẩm: 505

Vi Điều Khiển-Nhúng


Số sản phẩm: 64,575

Clock/Timing - Application Specific


Số sản phẩm: 1

Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers


Số sản phẩm: 1

Clock/Timing - Delay Lines


Số sản phẩm: 1

Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators


Số sản phẩm: 1

Clock/Timing - Real Time Clocks


Số sản phẩm: 1

Data Acquisition - ADCs/DACs - Special Purpose


Số sản phẩm: 1

Data Acquisition - Analog Front End (AFE)


Số sản phẩm: 1

Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC)


Số sản phẩm: 1

Data Acquisition - Digital Potentiometers


Số sản phẩm: 1

Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC)


Số sản phẩm: 1

Data Acquisition - Touch Screen Controllers


Số sản phẩm: 1

Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)


Số sản phẩm: 1

Embedded - DSP (Digital Signal Processors)


Số sản phẩm: 1

Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)


Số sản phẩm: 1

Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array) with Microcontrollers


Số sản phẩm: 1

Embedded - Microcontroller, Microprocessor, FPGA Modules


Số sản phẩm: 1

Embedded - Microcontrollers - Application Specific


Số sản phẩm: 1

Embedded - Microprocessors


Số sản phẩm: 1

Embedded - PLDs (Programmable Logic Device)


Số sản phẩm: 1

Embedded - System On Chip (SoC)


Số sản phẩm: 1

Interface - Analog Switches - Special Purpose


Số sản phẩm: 1

Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers


Số sản phẩm: 1

Interface - CODECs


Số sản phẩm: 1

Interface - Controllers


Số sản phẩm: 1

Interface - Direct Digital Synthesis (DDS)


Số sản phẩm: 1

Interface - Drivers, Receivers, Transceivers


Số sản phẩm: 1

Interface - Encoders, Decoders, Converters


Số sản phẩm: 1

Interface - Filters - Active


Số sản phẩm: 1

Interface - I/O Expanders


Số sản phẩm: 1

Interface - Modems - ICs and Modules


Số sản phẩm: 1

Interface - Modules


Số sản phẩm: 1

Interface - Sensor and Detector Interfaces


Số sản phẩm: 1

Interface - Sensor, Capacitive Touch


Số sản phẩm: 1

Interface - Serializers, Deserializers


Số sản phẩm: 1

Interface - Signal Buffers, Repeaters, Splitters


Số sản phẩm: 1

Interface - Signal Terminators


Số sản phẩm: 1