Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Adafruit Industries LLC
Trình bày 1-20 trong số 190 mục.
Phát Quang LCD
Mã Tranzi: TZ-04494493
Mã NSX: 3330.0

Số lượng / Giá

Phát Quang LCD LCD Display
Mã Tranzi: TZ-04494502
Mã NSX: 3627.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển DISCR SER RGB 1=10
Mã Tranzi: TZ-04494207
Mã NSX: 1655.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển DISCR SER RGB 10PK
Mã Tranzi: TZ-04494208
Mã NSX: 2343.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển DISCR SER RGB 1=10
Mã Tranzi: TZ-04494209
Mã NSX: 2659.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển RGB
Mã Tranzi: TZ-04494210
Mã NSX: 3484.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển DISCR SER RGB 10PK
Mã Tranzi: TZ-04494211
Mã NSX: 2686.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE SERIAL RGB
Mã Tranzi: TZ-04494212
Mã NSX: 1426.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển DISCR SER RGBW 1=10
Mã Tranzi: TZ-04494213
Mã NSX: 2759.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển RGB
Mã Tranzi: TZ-04494214
Mã NSX: 3341.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển RING SERIAL RGB
Mã Tranzi: TZ-04494215
Mã NSX: 1643.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển RING SERIAL RGB
Mã Tranzi: TZ-04494216
Mã NSX: 1463.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE SERIAL RGB
Mã Tranzi: TZ-04494217
Mã NSX: 2741.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển DISCR SER RGB 100PK
Mã Tranzi: TZ-04494218
Mã NSX: 3094.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển Thanh Nối TiếpL RGB 1M
Mã Tranzi: TZ-04494219
Mã NSX: 1506.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển Thanh Nối TiếpL RGB 1M
Mã Tranzi: TZ-04494220
Mã NSX: 2969.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE SERIAL RGB
Mã Tranzi: TZ-04494221
Mã NSX: 2226.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển DISCR SER RGBW 1=10
Mã Tranzi: TZ-04494222
Mã NSX: 2758.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển DISCR SER RGBW 1=10
Mã Tranzi: TZ-04494223
Mã NSX: 2761.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE SERIAL RGBW
Mã Tranzi: TZ-04494224
Mã NSX: 2869.0

Số lượng / Giá