Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Ambiq Micro, Inc.
Trình bày 1-6 trong số 6 mục.
APOLLO512-KCR
Mã Tranzi: TZ-05727432
Mã NSX: APOLLO512-KCR

Số lượng / Giá

APOLLO512-KBR
Mã Tranzi: TZ-05727433
Mã NSX: APOLLO512-KBR

Số lượng / Giá

APOLLO256-KCR
Mã Tranzi: TZ-05727434
Mã NSX: APOLLO256-KCR

Số lượng / Giá

APOLLO256-KBR
Mã Tranzi: TZ-05727435
Mã NSX: APOLLO256-KBR

Số lượng / Giá

AMAPH1KK-KCR
Mã Tranzi: TZ-05727436
Mã NSX: AMAPH1KK-KCR

Số lượng / Giá

AMAPH1KK-KBR
Mã Tranzi: TZ-05727437
Mã NSX: AMAPH1KK-KBR

Số lượng / Giá