Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Cirrus Logic Inc.
Trình bày 1-20 trong số 35 mục.
TZ-00901321
Mã Tranzi: TZ-00901321
Mã NSX: CS47024C-CQZ

Số lượng / Giá

CS8421-EZZ
Mã Tranzi: TZ-00836707
Mã NSX: CS8421-EZZ

Số lượng / Giá

WM8804GEDS/RV
Mã Tranzi: TZ-00836719
Mã NSX: WM8804GEDS/RV

Số lượng / Giá

WM8805GEDS/RV
Mã Tranzi: TZ-00836800
Mã NSX: WM8805GEDS/RV

Số lượng / Giá

CS3308-CQZR
Mã Tranzi: TZ-00836804
Mã NSX: CS3308-CQZR

Số lượng / Giá

CS8406-CZZR
Mã Tranzi: TZ-00836895
Mã NSX: CS8406-CZZR

Số lượng / Giá

CS8406-CSZR
Mã Tranzi: TZ-00836909
Mã NSX: CS8406-CSZR

Số lượng / Giá

CS8416-CZZR
Mã Tranzi: TZ-00836916
Mã NSX: CS8416-CZZR

Số lượng / Giá

CS8406-DZZR
Mã Tranzi: TZ-00836931
Mã NSX: CS8406-DZZR

Số lượng / Giá

CS8406-DSZR
Mã Tranzi: TZ-00836937
Mã NSX: CS8406-DSZR

Số lượng / Giá

CS8416-CNZR
Mã Tranzi: TZ-00836938
Mã NSX: CS8416-CNZR

Số lượng / Giá

CS8416-CSZR
Mã Tranzi: TZ-00836941
Mã NSX: CS8416-CSZR

Số lượng / Giá

CS8421-CNZR
Mã Tranzi: TZ-00836949
Mã NSX: CS8421-CNZR

Số lượng / Giá

CS8421-CZZR
Mã Tranzi: TZ-00836953
Mã NSX: CS8421-CZZR

Số lượng / Giá

CS3310-KSZR
Mã Tranzi: TZ-00836963
Mã NSX: CS3310-KSZR

Số lượng / Giá

CS8421-DZZR
Mã Tranzi: TZ-00836964
Mã NSX: CS8421-DZZR

Số lượng / Giá

CS8422-CNZR
Mã Tranzi: TZ-00836971
Mã NSX: CS8422-CNZR

Số lượng / Giá

CS8421-EZZR
Mã Tranzi: TZ-00836975
Mã NSX: CS8421-EZZR

Số lượng / Giá

CS3318-CQZR
Mã Tranzi: TZ-00836988
Mã NSX: CS3318-CQZR

Số lượng / Giá

CS3318-CQZ
Mã Tranzi: TZ-00837186
Mã NSX: CS3318-CQZ

Số lượng / Giá