Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Cornell Dubilier Electronics (CDE)
Trình bày 1-20 trong số 7,160 mục.
338-3603-ND
Mã Tranzi: 338-3603-ND
Mã NSX: TH25

Số lượng / Giá

TZ-00629899
Mã Tranzi: TZ-00629899
Mã NSX: MC18FA501G-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1000µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157769
Mã NSX: AHA108M10G24T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158074
Mã NSX: AFK337M35G24T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158121
Mã NSX: AFK477M35H32T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158162
Mã NSX: AFK477M63P44T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1000µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158163
Mã NSX: AFK108M50P44T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 680µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158166
Mã NSX: AFK687M63R44T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158471
Mã NSX: AVE106M16B12T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 6.3V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158646
Mã NSX: AVE107M06D16T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158718
Mã NSX: AVE476M50X16T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158853
Mã NSX: AFK106M25B12T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158955
Mã NSX: AFK106M35C12T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159028
Mã NSX: AFK107M16D16T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159029
Mã NSX: AFK476M35D16T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159170
Mã NSX: AFK107M35X16T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159187
Mã NSX: AFK476M50E16T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159312
Mã NSX: AFK227M35F24T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159316
Mã NSX: AFK227M25F24T-F

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159317
Mã NSX: AFK107M50F24T-F

Số lượng / Giá