Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: DFRobot
Trình bày 1-16 trong số 16 mục.
LED Điều Khiển STRIP 4M
Mã Tranzi: TZ-04494310
Mã NSX: DFR0439

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP WHITE 4M
Mã Tranzi: TZ-04494311
Mã NSX: DFR0448

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP RGB 3M
Mã Tranzi: TZ-04494319
Mã NSX: FIT0352

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE RGB
Mã Tranzi: TZ-04494382
Mã NSX: DFR0238

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE RGB
Mã Tranzi: TZ-04494383
Mã NSX: DFR0239

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP BLUE 5M
Mã Tranzi: TZ-04494394
Mã NSX: FIT0385-B

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP GREEN 5M
Mã Tranzi: TZ-04494395
Mã NSX: FIT0385-G

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP PURPLE 5M
Mã Tranzi: TZ-04494396
Mã NSX: FIT0385-P

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP RED 5M
Mã Tranzi: TZ-04494397
Mã NSX: FIT0385-R

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP WHITE 5M
Mã Tranzi: TZ-04494398
Mã NSX: FIT0385-WE

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP WHITE 5M
Mã Tranzi: TZ-04494399
Mã NSX: FIT0385-WW

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển 7 Thanh SPI
Mã Tranzi: TZ-04494403
Mã NSX: DFR0089

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển 7 Thanh SPI RED
Mã Tranzi: TZ-04494405
Mã NSX: DFR0090

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE I2C RGB
Mã Tranzi: TZ-04494410
Mã NSX: DFR0141

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP RGB 1M
Mã Tranzi: TZ-04494414
Mã NSX: FIT0356

Số lượng / Giá

TZ-04118791
Mã Tranzi: TZ-04118791
Mã NSX: DFR0162

Số lượng / Giá