Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Diodes Incorporated
Trình bày 1-4 trong số 4 mục.
TZ-00747469
Mã Tranzi: TZ-00747469
Mã NSX: DDZ4V7ASF-7

Số lượng / Giá

AZV5002DS-7
Mã Tranzi: TZ-00836742
Mã NSX: AZV5002DS-7

Số lượng / Giá

PAM8100RRR
Mã Tranzi: TZ-00836743
Mã NSX: PAM8100RRR

Số lượng / Giá

AZV5001RA4-7
Mã Tranzi: TZ-00837037
Mã NSX: AZV5001RA4-7

Số lượng / Giá