Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Elna America
Trình bày 1-20 trong số 90 mục.
Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161356
Mã NSX: RC2-16V101MF1#-T58

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161382
Mã NSX: RVS-50V010MD55U-R

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161392
Mã NSX: RVS-35V100ME55U-R

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161403
Mã NSX: RV5-16V470ME55U-R2

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161437
Mã NSX: RVS-35V220MF55U-R

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 6.3V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161439
Mã NSX: RVS-6V101MF55U-R

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161441
Mã NSX: RVT-35V100ME61U-R2

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161462
Mã NSX: RVD-35V101MF80TQ-R2

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161530
Mã NSX: RV-63V101MH10UQ-R2

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161590
Mã NSX: RTK-35V101MH11GU-RRD

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 150µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161593
Mã NSX: RTK-35V151MH11U-R2

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 4.7µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00177490
Mã NSX: RFS-25V4R7ME3#5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00177494
Mã NSX: RFS-16V100ME3#5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00177497
Mã NSX: RFS-35V100ME3#5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00177498
Mã NSX: RFS-25V100ME3#5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00177499
Mã NSX: RFS-25V220ME3#5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00177501
Mã NSX: RFS-10V470ME3#5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00177505
Mã NSX: RFS-50V010ME3#5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 6.3V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00177508
Mã NSX: RFS-6V470ME3#5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00177509
Mã NSX: RFS-16V220ME3#5

Số lượng / Giá