Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: EPCOS (TDK)
Trình bày 1-20 trong số 11,331 mục.
Tụ hóa phân cực 4.7µF 250V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161452
Mã NSX: B43821K2475M008

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161508
Mã NSX: B41851A7477M8

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 2200µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00175383
Mã NSX: B41888D3228M8

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 5600µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00175532
Mã NSX: B41888D3568M9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 75V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175744
Mã NSX: B41695A227Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 63V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175842
Mã NSX: B41693A8107Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 25V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175860
Mã NSX: B41691A5337Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 63V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175861
Mã NSX: B41691A8107Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 300µF 63V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175875
Mã NSX: B41690A8307Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 75V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175878
Mã NSX: B41693A107Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 40V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175880
Mã NSX: B41693A7337Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 680µF 25V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175890
Mã NSX: B41692A5687Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 680µF 25V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175902
Mã NSX: B41695A5687Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 40V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175920
Mã NSX: B41691A7337Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 40V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175931
Mã NSX: B41692A7477Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 63V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175932
Mã NSX: B41692A8227Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 63V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175936
Mã NSX: B41695A8227Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 40V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175939
Mã NSX: B41695A7477Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 470µF 40V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175940
Mã NSX: B41696A7477Q9

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 270µF 75V -10%, +30%
Mã Tranzi: TZ-00175968
Mã NSX: B41695A277Q9

Số lượng / Giá