Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Illinois Capacitor
Trình bày 1-20 trong số 1,746 mục.
Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158969
Mã NSX: 106TTA035MSD

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158992
Mã NSX: 106TTA050MSD

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 4.7µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159652
Mã NSX: 475AXZ035M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00159994
Mã NSX: 107SML016M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160136
Mã NSX: 106AXZ035M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160167
Mã NSX: 107AXZ016MQ5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160201
Mã NSX: 107SML035M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160300
Mã NSX: 476AXZ035MQ5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160344
Mã NSX: 476TTA016MSD

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160458
Mã NSX: 105TTA050MSD

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160597
Mã NSX: 226TTA035MSD

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160692
Mã NSX: 107AXZ050M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160702
Mã NSX: 227AXZ035M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160703
Mã NSX: 337AXZ025M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00160739
Mã NSX: 227SML035MD10

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161016
Mã NSX: 226SMH016M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161027
Mã NSX: 105SMH050MHR

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 33µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161064
Mã NSX: 336SML010M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161068
Mã NSX: 106SML035M

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00161080
Mã NSX: 476SML016M

Số lượng / Giá