Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Infineon Technologies
Trình bày 1-20 trong số 1,047 mục.
TZ-00788424
Mã Tranzi: TZ-00788424
Mã NSX: STT800N16P55XPSA1

Số lượng / Giá

TZ-00811505
Mã Tranzi: TZ-00811505
Mã NSX: IRFP3710PBF

Số lượng / Giá
1 + 10
10 + 900
100 + 8,000
1 + 10
10 + 900
100 + 8,000

TZ-00833333
Mã Tranzi: TZ-00833333
Mã NSX: F3L100R07W2E3B11BOMA1

Số lượng / Giá

TZ-00963020
Mã Tranzi: TZ-00963020
Mã NSX: SLF9630ID1XFSA2

Số lượng / Giá

SAE800GXLLA1
Mã Tranzi: TZ-00837290
Mã NSX: SAE800GXLLA1

Số lượng / Giá

XMC4800F144F1024AAXQMA1
Mã Tranzi: TZ-05697312
Mã NSX: XMC4800F144F1024AAXQMA1

Số lượng / Giá

XMC4800F144F1536AAXQMA1
Mã Tranzi: TZ-05697316
Mã NSX: XMC4800F144F1536AAXQMA1

Số lượng / Giá

XMC4800F100K1536AAXQMA1
Mã Tranzi: TZ-05697350
Mã NSX: XMC4800F100K1536AAXQMA1

Số lượng / Giá

XMC4800E196K1536AAXQMA1
Mã Tranzi: TZ-05697396
Mã NSX: XMC4800E196K1536AAXQMA1

Số lượng / Giá

XMC4800F144K1024AAXQMA1
Mã Tranzi: TZ-05697416
Mã NSX: XMC4800F144K1024AAXQMA1

Số lượng / Giá

XC164CS32F20FBBAKXUMA1
Mã Tranzi: TZ-05697447
Mã NSX: XC164CS32F20FBBAKXUMA1

Số lượng / Giá

TC267D40F200NBCLXUMA1
Mã Tranzi: TZ-05697450
Mã NSX: TC267D40F200NBCLXUMA1

Số lượng / Giá

TC1782N320F180HLBAKXUMA1
Mã Tranzi: TZ-05697452
Mã NSX: TC1782N320F180HLBAKXUMA1

Số lượng / Giá

XMC4800F144F2048AAXQMA1
Mã Tranzi: TZ-05697668
Mã NSX: XMC4800F144F2048AAXQMA1

Số lượng / Giá

XMC4800F100K2048AAXQMA1
Mã Tranzi: TZ-05697699
Mã NSX: XMC4800F100K2048AAXQMA1

Số lượng / Giá

XMC4800F144K1536AAXQMA1
Mã Tranzi: TZ-05697747
Mã NSX: XMC4800F144K1536AAXQMA1

Số lượng / Giá

TC1791F512F240EPABKXUMA2
Mã Tranzi: TZ-05699145
Mã NSX: TC1791F512F240EPABKXUMA2

Số lượng / Giá

TC265D40F200NBCLXUMA1
Mã Tranzi: TZ-05699306
Mã NSX: TC265D40F200NBCLXUMA1

Số lượng / Giá

TC1793F512F270EFABKXUMA2
Mã Tranzi: TZ-05699328
Mã NSX: TC1793F512F270EFABKXUMA2

Số lượng / Giá

TC1766192F80HLBDKXUMA2
Mã Tranzi: TZ-05699614
Mã NSX: TC1766192F80HLBDKXUMA2

Số lượng / Giá