Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Intel
Trình bày 1-20 trong số 32 mục.
TZ-04114012
Mã Tranzi: TZ-04114012
Mã NSX: EVB-EP53A8LQA

Số lượng / Giá

NG88CO196EC40
Mã Tranzi: TZ-05697430
Mã NSX: NG88CO196EC40

Số lượng / Giá

S87C521SF76
Mã Tranzi: TZ-05706577
Mã NSX: S87C521SF76

Số lượng / Giá

TN87C5224SF76
Mã Tranzi: TZ-05706578
Mã NSX: TN87C5224SF76

Số lượng / Giá

TS87C51FA24SF76
Mã Tranzi: TZ-05706579
Mã NSX: TS87C51FA24SF76

Số lượng / Giá

AN87C54F8
Mã Tranzi: TZ-05706580
Mã NSX: AN87C54F8

Số lượng / Giá

AN87C196JTWB
Mã Tranzi: TZ-05706581
Mã NSX: AN87C196JTWB

Số lượng / Giá

AN87C196JTWB20
Mã Tranzi: TZ-05706582
Mã NSX: AN87C196JTWB20

Số lượng / Giá

EE80C51FA24SF88
Mã Tranzi: TZ-05711210
Mã NSX: EE80C51FA24SF88

Số lượng / Giá

EE87C51RB1
Mã Tranzi: TZ-05738092
Mã NSX: EE87C51RB1

Số lượng / Giá

S80C51RA1
Mã Tranzi: TZ-05742593
Mã NSX: S80C51RA1

Số lượng / Giá

TS80C51RA24
Mã Tranzi: TZ-05742631
Mã NSX: TS80C51RA24

Số lượng / Giá

TS80C51RA1
Mã Tranzi: TZ-05742632
Mã NSX: TS80C51RA1

Số lượng / Giá

S87C51RC1
Mã Tranzi: TZ-05742768
Mã NSX: S87C51RC1

Số lượng / Giá

S87C51RC24
Mã Tranzi: TZ-05742769
Mã NSX: S87C51RC24

Số lượng / Giá

TG88CO196EC40
Mã Tranzi: TZ-05743134
Mã NSX: TG88CO196EC40

Số lượng / Giá

AN87C196LA20F8
Mã Tranzi: TZ-05743144
Mã NSX: AN87C196LA20F8

Số lượng / Giá

S80C51RA24
Mã Tranzi: TZ-05750370
Mã NSX: S80C51RA24

Số lượng / Giá

S87C581SF76
Mã Tranzi: TZ-05750488
Mã NSX: S87C581SF76

Số lượng / Giá

S87C51RA24
Mã Tranzi: TZ-05750666
Mã NSX: S87C51RA24

Số lượng / Giá