Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Johanson Dielectrics Inc.
Trình bày 1-20 trong số 54 mục.
Tụ Gốm 10000pF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276900
Mã NSX: 500X14W103MV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 100pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276934
Mã NSX: 500R14N101JV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 6.3V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276939
Mã NSX: 6R3X14W104MV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.047uF 16V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276949
Mã NSX: 160X14W473MV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.22uF 6.3V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276956
Mã NSX: 6R3X14W224MV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.047uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277466
Mã NSX: 500R14W473KV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277535
Mã NSX: 500R14W222KV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277536
Mã NSX: 500R14W102KV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277611
Mã NSX: 500R14N100JV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 15pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277612
Mã NSX: 500R14N150JV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.22uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277622
Mã NSX: 250R14W224KV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 220pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277624
Mã NSX: 500R14N221JV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 330pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277631
Mã NSX: 500R14N331JV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 470pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277775
Mã NSX: 500R14N471JV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 47pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277883
Mã NSX: 500R14N470JV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4700pF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277932
Mã NSX: 500X14W472MV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 100V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277968
Mã NSX: 101X14W102MV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 47pF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277992
Mã NSX: 500X14N470MV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278057
Mã NSX: 500R14N102JV4T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4700pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278353
Mã NSX: 500R14W472KV4T

Số lượng / Giá