Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: KEMET
Trình bày 1-20 trong số 17,611 mục.
TZ-00573169
Mã Tranzi: TZ-00573169
Mã NSX: FM0H223ZF

Số lượng / Giá

TZ-00639098
Mã Tranzi: TZ-00639098
Mã NSX: M551B828K006AH

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158184
Mã NSX: ESK107M025AE3EA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158261
Mã NSX: ESW107M016AE3EA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158282
Mã NSX: EDH106M016A9BAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158304
Mã NSX: ES5107M016AE1EA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158329
Mã NSX: EDK476M016A9DAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158389
Mã NSX: EDK106M025A9BAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158448
Mã NSX: ESK227M025AG3EA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158534
Mã NSX: EDK106M063A9GAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158535
Mã NSX: EDK106M050A9GAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158586
Mã NSX: EDK476M025A9GAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158587
Mã NSX: EDK107M016A9GAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158604
Mã NSX: EEV106M035A9BAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158711
Mã NSX: EEV107M016A9GAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158719
Mã NSX: EDK107M025A9HAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158753
Mã NSX: EXV107M016A9GAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158809
Mã NSX: EDK107M035A9HAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158822
Mã NSX: EEV227M016A9HAA

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158839
Mã NSX: EDK476M050A9HAA

Số lượng / Giá