Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Knowles Dielectric Labs
Trình bày 1-6 trong số 6 mục.
1761-1061-2-ND
Mã Tranzi: 1761-1061-2-ND
Mã NSX: P62BN820MA2636T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 850pF 50V - 0603
Mã Tranzi: TZ-00277072
Mã NSX: C06BL851X-5ZN-X0T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 850pF 100V - 0603
Mã Tranzi: TZ-00278321
Mã NSX: C06BL851X-1UN-X0T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1pF 250V ±0.1pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00279226
Mã NSX: C06CF1R0B-9ZN-X1T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 850pF 50V - 0603
Mã Tranzi: TZ-00279227
Mã NSX: C06BL851X-5UN-X0T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 850pF 100V - 0603
Mã Tranzi: TZ-00281458
Mã NSX: C06BL851X-1ZN-X0T

Số lượng / Giá