Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Knowles Novacap
Trình bày 1-10 trong số 10 mục.
Tụ Gốm 1uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277067
Mã NSX: 0603BB105K160YT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277070
Mã NSX: 0603BB104K500NGT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278317
Mã NSX: 0603BB105K160NGT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278318
Mã NSX: 0603BW225K160YT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278319
Mã NSX: 0603BW225K160NGT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.22uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00279216
Mã NSX: 0603BB224K500YT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.22uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00279222
Mã NSX: 0603BB224K500NGT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00281597
Mã NSX: 0603BB104K500YT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00283359
Mã NSX: 0603B103K500P

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 6800pF 200V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00283360
Mã NSX: 0603B682K201N

Số lượng / Giá