Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Maxim Integrated
Trình bày 1-20 trong số 431 mục.
TZ-00874683
Mã Tranzi: TZ-00874683
Mã NSX: MAX11300GTL+

Số lượng / Giá

TZ-00877006
Mã Tranzi: TZ-00877006
Mã NSX: MAX11100EUB+

Số lượng / Giá

TZ-04469846
Mã Tranzi: TZ-04469846
Mã NSX: DS9093A+

Số lượng / Giá

MAX9890BETA+T
Mã Tranzi: TZ-00836747
Mã NSX: MAX9890BETA+T

Số lượng / Giá

MAX9892ERT+T
Mã Tranzi: TZ-00836807
Mã NSX: MAX9892ERT+T

Số lượng / Giá

MAX14628ETA+
Mã Tranzi: TZ-00836815
Mã NSX: MAX14628ETA+

Số lượng / Giá

MAX9892ELT+T
Mã Tranzi: TZ-00836816
Mã NSX: MAX9892ELT+T

Số lượng / Giá

MAX9890AETA+
Mã Tranzi: TZ-00836817
Mã NSX: MAX9890AETA+

Số lượng / Giá

MAX9890AEBL+
Mã Tranzi: TZ-00836818
Mã NSX: MAX9890AEBL+

Số lượng / Giá

MAX14579EETA+T
Mã Tranzi: TZ-00836819
Mã NSX: MAX14579EETA+T

Số lượng / Giá

MAX14627ETA+
Mã Tranzi: TZ-00836820
Mã NSX: MAX14627ETA+

Số lượng / Giá

MAX9890BEBL+T
Mã Tranzi: TZ-00836828
Mã NSX: MAX9890BEBL+T

Số lượng / Giá

MAX9890AEBL+T
Mã Tranzi: TZ-00836829
Mã NSX: MAX9890AEBL+T

Số lượng / Giá

MAX9890AETA+T
Mã Tranzi: TZ-00836830
Mã NSX: MAX9890AETA+T

Số lượng / Giá

MAX4298ESD+T
Mã Tranzi: TZ-00836831
Mã NSX: MAX4298ESD+T

Số lượng / Giá

MAX9890BETA/V+T
Mã Tranzi: TZ-00836832
Mã NSX: MAX9890BETA/V+T

Số lượng / Giá

MAX4298EUB+T
Mã Tranzi: TZ-00836835
Mã NSX: MAX4298EUB+T

Số lượng / Giá

MAX5486EUG+T
Mã Tranzi: TZ-00836868
Mã NSX: MAX5486EUG+T

Số lượng / Giá

MAX13325GUI/V+T
Mã Tranzi: TZ-00836893
Mã NSX: MAX13325GUI/V+T

Số lượng / Giá

MAX13326GUI/V+T
Mã Tranzi: TZ-00836894
Mã NSX: MAX13326GUI/V+T

Số lượng / Giá