Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Microchip Technology
Trình bày 1-20 trong số 22,657 mục.
TZ-00876513
Mã Tranzi: TZ-00876513
Mã NSX: ATSENSE301HA-AU

Số lượng / Giá

TZ-00899882
Mã Tranzi: TZ-00899882
Mã NSX: AR1100BRD

Số lượng / Giá

TZ-00915669
Mã Tranzi: TZ-00915669
Mã NSX: AT94K40AL-25BQU

Số lượng / Giá

TZ-00965804
Mã Tranzi: TZ-00965804
Mã NSX: ATF16V8B-15PU

Số lượng / Giá

TZ-00991094
Mã Tranzi: TZ-00991094
Mã NSX: MCP23S17T-E/SO

Số lượng / Giá

TZ-00992868
Mã Tranzi: TZ-00992868
Mã NSX: MTCH101-I/OT

Số lượng / Giá

DSPIC30F6013-20I/PF
Mã Tranzi: TZ-05697756
Mã NSX: DSPIC30F6013-20I/PF

Số lượng / Giá

DSPIC30F6014-20I/PF
Mã Tranzi: TZ-05698889
Mã NSX: DSPIC30F6014-20I/PF

Số lượng / Giá

DSPIC30F6010-20I/PF
Mã Tranzi: TZ-05698929
Mã NSX: DSPIC30F6010-20I/PF

Số lượng / Giá

DSPIC30F6014-20E/PF
Mã Tranzi: TZ-05699138
Mã NSX: DSPIC30F6014-20E/PF

Số lượng / Giá

PIC16C71/JW
Mã Tranzi: TZ-05704014
Mã NSX: PIC16C71/JW

Số lượng / Giá

PIC16C54-LP/SS
Mã Tranzi: TZ-05704015
Mã NSX: PIC16C54-LP/SS

Số lượng / Giá

PIC16C57-RCE/P
Mã Tranzi: TZ-05704016
Mã NSX: PIC16C57-RCE/P

Số lượng / Giá

PIC16C56-RCI/SO
Mã Tranzi: TZ-05704017
Mã NSX: PIC16C56-RCI/SO

Số lượng / Giá

PIC16C54/JW
Mã Tranzi: TZ-05704018
Mã NSX: PIC16C54/JW

Số lượng / Giá

PIC16C55/JW
Mã Tranzi: TZ-05704019
Mã NSX: PIC16C55/JW

Số lượng / Giá

PIC16C55-LP/SO
Mã Tranzi: TZ-05704020
Mã NSX: PIC16C55-LP/SO

Số lượng / Giá

PIC16C56/JW
Mã Tranzi: TZ-05704021
Mã NSX: PIC16C56/JW

Số lượng / Giá

PIC16C57-LP/P
Mã Tranzi: TZ-05704022
Mã NSX: PIC16C57-LP/P

Số lượng / Giá

PIC16C54A/JW
Mã Tranzi: TZ-05704023
Mã NSX: PIC16C54A/JW

Số lượng / Giá