Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Microchip Technology
Trình bày 61-66 trong số 66 mục.
ATTINY48-AUR
Mã Tranzi: TZ-00916182
Mã NSX: ATTINY48-AUR

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

ATTINY841-MMHR
Mã Tranzi: TZ-00916183
Mã NSX: ATTINY841-MMHR

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

ATTINY85-20SUR
Mã Tranzi: TZ-00916185
Mã NSX: ATTINY85-20SUR

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

ATSAMD10D14A-MUT
Mã Tranzi: TZ-00916186
Mã NSX: ATSAMD10D14A-MUT

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

PIC16F1824T-I/SL
Mã Tranzi: TZ-00916187
Mã NSX: PIC16F1824T-I/SL

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

PIC12F675T-E/SN
Mã Tranzi: TZ-00916188
Mã NSX: PIC12F675T-E/SN

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905