Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Nichicon
Trình bày 1-20 trong số 19,110 mục.
Tụ hóa phân cực 220µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157761
Mã NSX: UWT1V221MNL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157762
Mã NSX: UWT1V331MNL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157763
Mã NSX: UUD1H101MNL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157764
Mã NSX: UWR1A101MCL1GB

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157766
Mã NSX: UWX1A101MCL1GB

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157780
Mã NSX: UWX1A221MCL1GB

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 6.3V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157786
Mã NSX: UWX0J331MCL1GB

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157789
Mã NSX: UWT1V470MCL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157790
Mã NSX: UWT1E220MCL1GB

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 6.3V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157792
Mã NSX: UWT0J101MCL1GB

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157793
Mã NSX: UWT1C100MCL2GB

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157794
Mã NSX: UWT1C221MCL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157796
Mã NSX: UWT1E101MCL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157808
Mã NSX: UWX1E101MCL1GB

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157809
Mã NSX: UWT1V101MCL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157827
Mã NSX: UCD1C101MCL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157833
Mã NSX: UWT1H470MCL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157834
Mã NSX: UCD1H220MCL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157836
Mã NSX: UUD1E470MCL1GS

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157837
Mã NSX: UUD1V470MCL1GS

Số lượng / Giá