Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: NXP USA Inc.
Trình bày 1-20 trong số 7,826 mục.
TZ-00873480
Mã Tranzi: TZ-00873480
Mã NSX: PCF8563T/5,518

Số lượng / Giá

TZ-00963728
Mã Tranzi: TZ-00963728
Mã NSX: T1020NXE7MQB

Số lượng / Giá

TZ-00993982
Mã Tranzi: TZ-00993982
Mã NSX: PTN36043BXY

Số lượng / Giá

NCX8193GUX
Mã Tranzi: TZ-00836806
Mã NSX: NCX8193GUX

Số lượng / Giá

NCX8200UKZ
Mã Tranzi: TZ-00836994
Mã NSX: NCX8200UKZ

Số lượng / Giá

MFA100FHI33/01E
Mã Tranzi: TZ-00837179
Mã NSX: MFA100FHI33/01E

Số lượng / Giá

LPC4357JBD208K
Mã Tranzi: TZ-05697385
Mã NSX: LPC4357JBD208K

Số lượng / Giá

MC9S08PA4VTGR
Mã Tranzi: TZ-05700294
Mã NSX: MC9S08PA4VTGR

Số lượng / Giá

LPC802M001JDH16J
Mã Tranzi: TZ-05700295
Mã NSX: LPC802M001JDH16J

Số lượng / Giá

LPC802M001JDH20J
Mã Tranzi: TZ-05700296
Mã NSX: LPC802M001JDH20J

Số lượng / Giá

LPC802M001JHI33Y
Mã Tranzi: TZ-05700297
Mã NSX: LPC802M001JHI33Y

Số lượng / Giá

MKE04Z8VTG4R
Mã Tranzi: TZ-05700298
Mã NSX: MKE04Z8VTG4R

Số lượng / Giá

MC9S08PA4VWJR
Mã Tranzi: TZ-05700299
Mã NSX: MC9S08PA4VWJR

Số lượng / Giá

LPC804M101JDH20J
Mã Tranzi: TZ-05700300
Mã NSX: LPC804M101JDH20J

Số lượng / Giá

MC9RS08KA1CDBR
Mã Tranzi: TZ-05700301
Mã NSX: MC9RS08KA1CDBR

Số lượng / Giá

LPC822M101JHI33Y
Mã Tranzi: TZ-05700302
Mã NSX: LPC822M101JHI33Y

Số lượng / Giá

LPC804M101JDH24J
Mã Tranzi: TZ-05700303
Mã NSX: LPC804M101JDH24J

Số lượng / Giá

MC9RS08KB2CSCR
Mã Tranzi: TZ-05700304
Mã NSX: MC9RS08KB2CSCR

Số lượng / Giá

LPC804M101JHI33Y
Mã Tranzi: TZ-05700305
Mã NSX: LPC804M101JHI33Y

Số lượng / Giá

MC9S08PA8AVTG
Mã Tranzi: TZ-05700306
Mã NSX: MC9S08PA8AVTG

Số lượng / Giá