Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Panasonic Electronic Components
Trình bày 1-20 trong số 6,074 mục.
Điện trở băng 10k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075232
Mã NSX: EXB-38V103JV

Số lượng / Giá

Tụ nhôm Polymer 47µF 6.3V ±20% chân dám SMD
Mã Tranzi: TZ-00151284
Mã NSX: 6SVPA47MAA

Số lượng / Giá

TZ-00574041
Mã Tranzi: TZ-00574041
Mã NSX: ECW-F4224JL

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157759
Mã NSX: EEE-1CA221XP

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 100V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157760
Mã NSX: EEE-2AA100UP

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157765
Mã NSX: EEE-1HA010SR

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157767
Mã NSX: EEE-FK1C331P

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 3.3µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157768
Mã NSX: EEE-HB1H3R3R

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157770
Mã NSX: EEE-1VA100SR

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157771
Mã NSX: EEE-FK1C100R

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157772
Mã NSX: EEE-FK1E100R

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157773
Mã NSX: EEE-FK1V100UR

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 6.3V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157774
Mã NSX: EEE-0JA101SP

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157775
Mã NSX: EEE-1HA100SP

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157776
Mã NSX: EEE-1VA220SP

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157777
Mã NSX: EEE-1CA470SP

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157779
Mã NSX: EEE-HB1V100R

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157781
Mã NSX: EEE-1HA010NR

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 2.2µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157782
Mã NSX: EEE-1VA2R2NR

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 10V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157783
Mã NSX: EEE-1AA100NR

Số lượng / Giá