Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Panasonic Electronic Components
Trình bày 181-200 trong số 404 mục.
Điện trở băng 3.9k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075408
Mã NSX: EXB-28V392JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 6.8k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075409
Mã NSX: EXB-28V682JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 15k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075410
Mã NSX: EXB-28V153JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 33k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075411
Mã NSX: EXB-28V333JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 470k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075412
Mã NSX: EXB-28V474JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 91 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075413
Mã NSX: EXB-28V910JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 240 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075414
Mã NSX: EXB-28V241JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 510 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075415
Mã NSX: EXB-28V511JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 750 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075416
Mã NSX: EXB-28V751JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 24k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075417
Mã NSX: EXB-28V243JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 30k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075418
Mã NSX: EXB-28V303JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 510k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075419
Mã NSX: EXB-28V514JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 4,7 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075420
Mã NSX: EXB-28V4R7JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 220k Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075421
Mã NSX: EXB-V4V224JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 47k Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075422
Mã NSX: EXB-V4V473JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 220 Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075423
Mã NSX: EXB-V4V221JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 22 Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075424
Mã NSX: EXB-V4V220JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 27 Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075425
Mã NSX: EXB-V4V270JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 470 Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075426
Mã NSX: EXB-V4V471JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100k Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075427
Mã NSX: EXB-V4V104JV

Số lượng / Giá