Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Panasonic Electronic Components
Trình bày 41-60 trong số 404 mục.
Điện trở băng 39 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075268
Mã NSX: EXB-38V390JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 47k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075269
Mã NSX: EXB-38V473JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 22k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075270
Mã NSX: EXB-38V223JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 270 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075271
Mã NSX: EXB-38V271JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 2.2k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075272
Mã NSX: EXB-38V222JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 3.3k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075273
Mã NSX: EXB-38V332JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 390 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075274
Mã NSX: EXB-38V391JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 120 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075275
Mã NSX: EXB-38V121JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 330 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075276
Mã NSX: EXB-38V331JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1.2k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075277
Mã NSX: EXB-38V122JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1.5k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075278
Mã NSX: EXB-38V152JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 15k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075279
Mã NSX: EXB-38V153JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 33 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075280
Mã NSX: EXB-N8V330JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075281
Mã NSX: EXB-N8V104JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 27 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075282
Mã NSX: EXB-N8V270JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 4.7k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075283
Mã NSX: EXB-N8V472JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075284
Mã NSX: EXB-N8V102JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075285
Mã NSX: EXB-N8V101JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 10 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075286
Mã NSX: EXB-N8V100JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 39 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075287
Mã NSX: EXB-N8V390JX

Số lượng / Giá