Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Panasonic Electronic Components
Trình bày 61-80 trong số 404 mục.
Điện trở băng 51 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075288
Mã NSX: EXB-N8V510JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 0 Ohm 0804 (4 chip )Jumper
Mã Tranzi: TZ-00075289
Mã NSX: EXB-N8VR000X

Số lượng / Giá

Điện trở băng 47 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075290
Mã NSX: EXB-N8V470JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075291
Mã NSX: EXB-28V102JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 0 Ohm 0804 (4 chip )Jumper
Mã Tranzi: TZ-00075292
Mã NSX: EXB-28VR000X

Số lượng / Giá

Điện trở băng 10 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075293
Mã NSX: EXB-28V100JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 220 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075294
Mã NSX: EXB-28V221JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075295
Mã NSX: EXB-28V104JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 330 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075296
Mã NSX: EXB-28V331JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1.5k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075297
Mã NSX: EXB-28V152JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 56 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075298
Mã NSX: EXB-28V560JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 22k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075299
Mã NSX: EXB-28V223JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 470 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075300
Mã NSX: EXB-28V471JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 75 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075301
Mã NSX: EXB-28V750JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 68 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075302
Mã NSX: EXB-28V680JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 15 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075303
Mã NSX: EXB-28V150JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 120 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075304
Mã NSX: EXB-28V121JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 2.7k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075305
Mã NSX: EXB-28V272JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 2k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075306
Mã NSX: EXB-28V202JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 82 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075307
Mã NSX: EXB-28V820JX

Số lượng / Giá