Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Panasonic Electronic Components
Trình bày 81-100 trong số 404 mục.
Điện trở băng 1M Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075308
Mã NSX: EXB-28V105JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 20k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075309
Mã NSX: EXB-28V203JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075310
Mã NSX: EXB-V4V102JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 4.7k Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075311
Mã NSX: EXB-V4V472JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 10k Ohm 0404 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075312
Mã NSX: EXB-24V103JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 0404 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075313
Mã NSX: EXB-24V102JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 10 Ohm 0404 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075314
Mã NSX: EXB-24V100JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100k Ohm 0404 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075315
Mã NSX: EXB-24V104JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 33 Ohm 0404 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075316
Mã NSX: EXB-24V330JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 47 Ohm 0404 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075317
Mã NSX: EXB-24V470JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 0 Ohm 0404 (2 chip )Jumper
Mã Tranzi: TZ-00075318
Mã NSX: EXB-24VR000X

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075319
Mã NSX: EXB-V8V102JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075320
Mã NSX: EXB-V8V101JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 4.7k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075321
Mã NSX: EXB-V8V472JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 330 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075322
Mã NSX: EXB-V8V331JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075323
Mã NSX: EXB-V8V104JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 33 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075324
Mã NSX: EXB-V8V330JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 22 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075325
Mã NSX: EXB-V8V220JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 22k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075326
Mã NSX: EXB-V8V223JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 2.2k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075327
Mã NSX: EXB-V8V222JV

Số lượng / Giá