Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Panasonic Electronic Components
Trình bày 101-120 trong số 404 mục.
Điện trở băng 47k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075328
Mã NSX: EXB-V8V473JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 0 Ohm 1206 (4 chip )Jumper
Mã Tranzi: TZ-00075329
Mã NSX: EXB-V8VR000V

Số lượng / Giá

Điện trở băng 10 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075330
Mã NSX: EXB-V8V100JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 150 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075331
Mã NSX: EXB-V8V151JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 220 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075332
Mã NSX: EXB-V8V221JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 22 Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075333
Mã NSX: EXB-34V220JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100k Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075334
Mã NSX: EXB-34V104JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075335
Mã NSX: EXB-34V102JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100 Ohm 0606 (2 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075336
Mã NSX: EXB-34V101JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 0 Ohm 0302 (2 chip )Jumper
Mã Tranzi: TZ-00075337
Mã NSX: EXB-14VR000X

Số lượng / Giá

Điện trở băng 27 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075338
Mã NSX: EXB-2HV270JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 22k Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075339
Mã NSX: EXB-2HV223JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 150 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075340
Mã NSX: EXB-2HV151JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 220 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075341
Mã NSX: EXB-2HV221JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 330 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075342
Mã NSX: EXB-2HV331JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 180 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075343
Mã NSX: EXB-2HV181JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 39 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075344
Mã NSX: EXB-2HV390JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 56 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075345
Mã NSX: EXB-2HV560JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 560 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075346
Mã NSX: EXB-2HV561JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 120 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075347
Mã NSX: EXB-2HV121JV

Số lượng / Giá