Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Panasonic Electronic Components
Trình bày 121-140 trong số 404 mục.
Điện trở băng 2.2k Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075348
Mã NSX: EXB-2HV222JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 33k Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075349
Mã NSX: EXB-2HV333JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 68 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075350
Mã NSX: EXB-2HV680JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 470 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075351
Mã NSX: EXB-2HV471JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 3.3k Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075352
Mã NSX: EXB-2HV332JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 270 Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075353
Mã NSX: EXB-2HV271JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 0502 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075354
Mã NSX: EXB-18V102JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 0 Ohm 0502 (4 chip )Jumper
Mã Tranzi: TZ-00075355
Mã NSX: EXB-18VR000X

Số lượng / Giá

Điện trở băng 4.7k Ohm 0502 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075356
Mã NSX: EXB-18V472JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100 Ohm 0502 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075357
Mã NSX: EXB-18V101JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 47 Ohm 0502 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075358
Mã NSX: EXB-18V470JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 47k Ohm 1206 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075359
Mã NSX: EXB-D10C473J

Số lượng / Giá

Điện trở băng 4.7k Ohm 1608 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075360
Mã NSX: EXB-E10C472J

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 1608 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075361
Mã NSX: EXB-E10C102J

Số lượng / Giá

Điện trở băng 3.3k Ohm 2512 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075362
Mã NSX: EXB-A10P332J

Số lượng / Giá

Điện trở băng 2.7k Ohm 2512 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075363
Mã NSX: EXB-A10P272J

Số lượng / Giá

Điện trở băng 47k Ohm 2512 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075364
Mã NSX: EXB-A10P473J

Số lượng / Giá

Điện trở băng 100k Ohm 1506 (15 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075365
Mã NSX: EXB-Q16P104J

Số lượng / Giá

Điện trở băng 270k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075366
Mã NSX: EXB-38V274JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 82 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075367
Mã NSX: EXB-38V820JV

Số lượng / Giá