Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Panasonic Electronic Components
Trình bày 141-160 trong số 404 mục.
Điện trở băng 8.2k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075368
Mã NSX: EXB-38V822JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 12k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075369
Mã NSX: EXB-38V123JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 220k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075370
Mã NSX: EXB-38V224JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 27k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075371
Mã NSX: EXB-38V273JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 15 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075372
Mã NSX: EXB-38V150JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 4,7 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075373
Mã NSX: EXB-38V4R7JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1.8k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075374
Mã NSX: EXB-38V182JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 3.9k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075375
Mã NSX: EXB-38V392JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 5.6k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075376
Mã NSX: EXB-38V562JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 820 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075377
Mã NSX: EXB-38V821JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 390k Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075378
Mã NSX: EXB-38V394JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 5,6 Ohm 1206 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075379
Mã NSX: EXB-38V5R6JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 220k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075380
Mã NSX: EXB-N8V224JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 3 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075381
Mã NSX: EXB-N8V3R0JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 3,3 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075382
Mã NSX: EXB-N8V3R3JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 680 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075383
Mã NSX: EXB-N8V681JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 6.8k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075384
Mã NSX: EXB-N8V682JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 82 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075385
Mã NSX: EXB-N8V820JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 120 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075386
Mã NSX: EXB-N8V121JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 24 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075387
Mã NSX: EXB-N8V240JX

Số lượng / Giá