Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Panasonic Electronic Components
Trình bày 161-180 trong số 404 mục.
Điện trở băng 36 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075388
Mã NSX: EXB-N8V360JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 150 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075389
Mã NSX: EXB-N8V151JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 15k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075390
Mã NSX: EXB-N8V153JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 180 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075391
Mã NSX: EXB-N8V181JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 390 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075392
Mã NSX: EXB-N8V391JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 4,3 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075393
Mã NSX: EXB-N8V4R3JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 510 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075394
Mã NSX: EXB-N8V511JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 5.1k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075395
Mã NSX: EXB-N8V512JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 56 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075396
Mã NSX: EXB-N8V560JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 620 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075397
Mã NSX: EXB-N8V621JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 8.2k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075398
Mã NSX: EXB-N8V822JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 3 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075399
Mã NSX: EXB-28V3R0JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 200 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075400
Mã NSX: EXB-28V201JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 56k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075401
Mã NSX: EXB-28V563JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 30 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075402
Mã NSX: EXB-28V300JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 8.2k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075403
Mã NSX: EXB-28V822JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 150k Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075404
Mã NSX: EXB-28V154JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 43 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075405
Mã NSX: EXB-28V430JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 180 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075406
Mã NSX: EXB-28V181JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 820 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075407
Mã NSX: EXB-28V821JX

Số lượng / Giá