Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Parallax Inc.
Trình bày 1-14 trong số 14 mục.
LED Điều Khiển MODULE SERIAL RGB
Mã Tranzi: TZ-04494249
Mã NSX: 28085.0

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE SER RGB 10PK
Mã Tranzi: TZ-04494254
Mã NSX: 28086.0

Số lượng / Giá

SX20AC/SS-G
Mã Tranzi: TZ-05706478
Mã NSX: SX20AC/SS-G

Số lượng / Giá

SX28AC/DP-G
Mã Tranzi: TZ-05706479
Mã NSX: SX28AC/DP-G

Số lượng / Giá

SX28AC/SS
Mã Tranzi: TZ-05706480
Mã NSX: SX28AC/SS

Số lượng / Giá

SX48BD
Mã Tranzi: TZ-05706481
Mã NSX: SX48BD

Số lượng / Giá

SX52BD
Mã Tranzi: TZ-05706482
Mã NSX: SX52BD

Số lượng / Giá

PBASIC48W/P40
Mã Tranzi: TZ-05711782
Mã NSX: PBASIC48W/P40

Số lượng / Giá

SX28AC/SS-G
Mã Tranzi: TZ-05711783
Mã NSX: SX28AC/SS-G

Số lượng / Giá

SX48BD-G
Mã Tranzi: TZ-05711784
Mã NSX: SX48BD-G

Số lượng / Giá

PBASIC48W/PX24
Mã Tranzi: TZ-05724139
Mã NSX: PBASIC48W/PX24

Số lượng / Giá

P8X32A-Q44
Mã Tranzi: TZ-05728580
Mã NSX: P8X32A-Q44

Số lượng / Giá

P8X32A-D40
Mã Tranzi: TZ-05730259
Mã NSX: P8X32A-D40

Số lượng / Giá

P8X32A-M44
Mã Tranzi: TZ-05730469
Mã NSX: P8X32A-M44

Số lượng / Giá