Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Raspberry Pi
Trình bày 1-2 trong số 2 mục.
Raspberry Pi 4 Model B 2GB
Mã Tranzi: TZ-05697248
Mã NSX: RASPBERRY PI 4B/2GB

Số lượng / Giá
1 + 1,480,000
10 + 1,440,000
20 + 1,380,000
50 + 1,300,000
100 + 1,280,000
1 + 1,480,000
10 + 1,440,000
20 + 1,380,000
50 + 1,300,000
100 + 1,280,000

Raspberry Pi 4 Model B 1GB
Mã Tranzi: TZ-05697249
Mã NSX: RASPBERRY PI 4B/1GB

Số lượng / Giá
1 + 1,250,000
10 + 1,230,000
20 + 1,210,000
50 + 1,190,000
100 + 1,150,000
1 + 1,250,000
10 + 1,230,000
20 + 1,210,000
50 + 1,190,000
100 + 1,150,000