Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Rochester Electronics, LLC
Trình bày 1-20 trong số 471 mục.
HD64F7051SFJ20
Mã Tranzi: TZ-05700153
Mã NSX: HD64F7051SFJ20

Số lượng / Giá

HD64F7050SFJ20
Mã Tranzi: TZ-05700270
Mã NSX: HD64F7050SFJ20

Số lượng / Giá

P89LPC902FD,112
Mã Tranzi: TZ-05700313
Mã NSX: P89LPC902FD,112

Số lượng / Giá

P89LPC915FDH,129
Mã Tranzi: TZ-05700350
Mã NSX: P89LPC915FDH,129

Số lượng / Giá

ATTINY12V-1SI
Mã Tranzi: TZ-05700365
Mã NSX: ATTINY12V-1SI

Số lượng / Giá

R5F2134CWJFP#U0
Mã Tranzi: TZ-05700467
Mã NSX: R5F2134CWJFP#U0

Số lượng / Giá

MC908QY2ACPE
Mã Tranzi: TZ-05700539
Mã NSX: MC908QY2ACPE

Số lượng / Giá

MC68HC908QT4CP
Mã Tranzi: TZ-05700576
Mã NSX: MC68HC908QT4CP

Số lượng / Giá

ATTINY15L-1SI
Mã Tranzi: TZ-05700607
Mã NSX: ATTINY15L-1SI

Số lượng / Giá

R5F2L35CCNFP#U0
Mã Tranzi: TZ-05700629
Mã NSX: R5F2L35CCNFP#U0

Số lượng / Giá

MC908QY1ACDTE
Mã Tranzi: TZ-05700652
Mã NSX: MC908QY1ACDTE

Số lượng / Giá

COP8SAB720M9
Mã Tranzi: TZ-05700769
Mã NSX: COP8SAB720M9

Số lượng / Giá

MC68HC908QY1CDTE
Mã Tranzi: TZ-05700775
Mã NSX: MC68HC908QY1CDTE

Số lượng / Giá

R5F212BASDFA#U0
Mã Tranzi: TZ-05700876
Mã NSX: R5F212BASDFA#U0

Số lượng / Giá

R5F52201BDFL#V0
Mã Tranzi: TZ-05700877
Mã NSX: R5F52201BDFL#V0

Số lượng / Giá

MC908QY8CDTE
Mã Tranzi: TZ-05700910
Mã NSX: MC908QY8CDTE

Số lượng / Giá

R5F21336MNFP#V0
Mã Tranzi: TZ-05700955
Mã NSX: R5F21336MNFP#V0

Số lượng / Giá

R5F2M134BDFP#V0
Mã Tranzi: TZ-05700956
Mã NSX: R5F2M134BDFP#V0

Số lượng / Giá

MC908QB8CDTE
Mã Tranzi: TZ-05701051
Mã NSX: MC908QB8CDTE

Số lượng / Giá

MC908JL8CPE
Mã Tranzi: TZ-05701075
Mã NSX: MC908JL8CPE

Số lượng / Giá