Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Rubycon
Trình bày 1-20 trong số 10,266 mục.
Tụ hóa phân cực 100µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157853
Mã NSX: 35TZV100M6.3X8

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 1000µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157858
Mã NSX: 16YXJ1000MT810X16

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 330µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157958
Mã NSX: 35TZV330M10X10.5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157967
Mã NSX: 50TZV220M10X10.5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00157972
Mã NSX: 35THV220M10X10.5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 25V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158181
Mã NSX: 25YXJ47MTA5X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158182
Mã NSX: 50YXJ22MTA5X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 10µF 63V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158237
Mã NSX: 63YXF10MEFCTA5X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158293
Mã NSX: 35ZLJ47MTA5X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 6.3V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158305
Mã NSX: 6.3ZLH220MEFCTA5X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 22µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158319
Mã NSX: 50YXM22MEFCT15X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158341
Mã NSX: 50PX47MEFCTA6.3X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 56µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158415
Mã NSX: 50ZLJ56MT16.3X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158484
Mã NSX: 50YXF47MEFCTA6.3X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 220µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158491
Mã NSX: 16YXJ220MT16.3X11

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158519
Mã NSX: 50YXJ100MT78X11.5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 50V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158606
Mã NSX: 50ZL100MEFCT78X11.5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 4.7µF 400V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158678
Mã NSX: 400PX4R7MEFCTA8X11.5

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 100µF 16V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158700
Mã NSX: 16TZV100M6.3X6.1

Số lượng / Giá

Tụ hóa phân cực 47µF 35V ±20%
Mã Tranzi: TZ-00158703
Mã NSX: 35TZV47M6.3X6.1

Số lượng / Giá