Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Samsung Electro-Mechanics
Trình bày 1-20 trong số 767 mục.
Tụ Gốm 2.2uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276786
Mã NSX: CL10A225KA8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 6pF 50V ±0.25pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00276788
Mã NSX: CL10C060CB8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 27pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276790
Mã NSX: CL10C270JB8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 39pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276791
Mã NSX: CL10C390JB8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276798
Mã NSX: CL10B104KA8NFNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276799
Mã NSX: CL10B105KO8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 6800pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276800
Mã NSX: CL10B682KB8SFNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276805
Mã NSX: CL10B104KB8SFNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.22uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276806
Mã NSX: CL10B224KA8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276822
Mã NSX: CL10B105KA8VPNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276834
Mã NSX: CL10A225KA5LNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 22uF 6.3V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276854
Mã NSX: CL10A226MQ8NRNE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276855
Mã NSX: CL10A106MP8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 22uF 6.3V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276862
Mã NSX: CL10A226MQ8NRNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 25V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276864
Mã NSX: CL10C103JA8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4.7uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276876
Mã NSX: CL10A475KO8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10uF 6.3V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276883
Mã NSX: CL10A106KQ8NNNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4.7uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276888
Mã NSX: CL10A475KA8NQNC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276892
Mã NSX: CL10A106MPNNHBC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 39pF 50V ±1% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276895
Mã NSX: CL10C390FB81PNC

Số lượng / Giá