Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Sharp Microelectronics
Trình bày 1-4 trong số 4 mục.
LH7A404N0E000B0A
Mã Tranzi: TZ-05702731
Mã NSX: LH7A404N0E000B0A

Số lượng / Giá

LH79525N0M100A0
Mã Tranzi: TZ-05725585
Mã NSX: LH79525N0M100A0

Số lượng / Giá

LH75400N0M100C0
Mã Tranzi: TZ-05743285
Mã NSX: LH75400N0M100C0

Số lượng / Giá

LH7A400N0E000B3A
Mã Tranzi: TZ-05743295
Mã NSX: LH7A400N0E000B3A

Số lượng / Giá