Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Silicon Labs
Trình bày 1-20 trong số 3,474 mục.
SI8244BB-D-IS1R
Mã Tranzi: TZ-00836739
Mã NSX: SI8244BB-D-IS1R

Số lượng / Giá

SI8241BB-D-IS1R
Mã Tranzi: TZ-00836877
Mã NSX: SI8241BB-D-IS1R

Số lượng / Giá

SI8241CB-D-IS1R
Mã Tranzi: TZ-00836878
Mã NSX: SI8241CB-D-IS1R

Số lượng / Giá

SI8244CB-D-IS1R
Mã Tranzi: TZ-00836883
Mã NSX: SI8244CB-D-IS1R

Số lượng / Giá

SI8241CB-D-IS1
Mã Tranzi: TZ-00837225
Mã NSX: SI8241CB-D-IS1

Số lượng / Giá

SI8244BB-D-IS1
Mã Tranzi: TZ-00837257
Mã NSX: SI8244BB-D-IS1

Số lượng / Giá

SI8241BB-D-IS1
Mã Tranzi: TZ-00837298
Mã NSX: SI8241BB-D-IS1

Số lượng / Giá

SI8244CB-D-IS1
Mã Tranzi: TZ-00837309
Mã NSX: SI8244CB-D-IS1

Số lượng / Giá

C8051F060-GQR
Mã Tranzi: TZ-05697382
Mã NSX: C8051F060-GQR

Số lượng / Giá

C8051F126-GQR
Mã Tranzi: TZ-05697401
Mã NSX: C8051F126-GQR

Số lượng / Giá

C8051F020-GQR
Mã Tranzi: TZ-05697440
Mã NSX: C8051F020-GQR

Số lượng / Giá

C8051F125-GQR
Mã Tranzi: TZ-05697682
Mã NSX: C8051F125-GQR

Số lượng / Giá

C8051F124-GQR
Mã Tranzi: TZ-05697778
Mã NSX: C8051F124-GQR

Số lượng / Giá

C8051F123-GQR
Mã Tranzi: TZ-05698845
Mã NSX: C8051F123-GQR

Số lượng / Giá

C8051F122-GQR
Mã Tranzi: TZ-05698932
Mã NSX: C8051F122-GQR

Số lượng / Giá

C8051F120-GQR
Mã Tranzi: TZ-05699142
Mã NSX: C8051F120-GQR

Số lượng / Giá

EFM8BB31F32G-B-QFN24R
Mã Tranzi: TZ-05703969
Mã NSX: EFM8BB31F32G-B-QFN24R

Số lượng / Giá

C8051F000R
Mã Tranzi: TZ-05706427
Mã NSX: C8051F000R

Số lượng / Giá

C8051F001R
Mã Tranzi: TZ-05706428
Mã NSX: C8051F001R

Số lượng / Giá

C8051F002R
Mã Tranzi: TZ-05706429
Mã NSX: C8051F002R

Số lượng / Giá