Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: SparkFun Electronics
Trình bày 1-20 trong số 41 mục.
TZ-00992133
Mã Tranzi: TZ-00992133
Mã NSX: DEV-09873

Số lượng / Giá

COM-09578
Mã Tranzi: TZ-00837251
Mã NSX: COM-09578

Số lượng / Giá

COM-10468
Mã Tranzi: TZ-00837310
Mã NSX: COM-10468

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển RGB
Mã Tranzi: TZ-04494202
Mã NSX: COM-11821

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển RGB 5MM 5PC
Mã Tranzi: TZ-04494203
Mã NSX: COM-12986

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển DISCR SERIAL RGB 5PC
Mã Tranzi: TZ-04494204
Mã NSX: COM-12877

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển RGB 5MM 5PC
Mã Tranzi: TZ-04494205
Mã NSX: COM-12999

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE SERIAL RGB
Mã Tranzi: TZ-04494206
Mã NSX: BOB-13282

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MATRIX RGB
Mã Tranzi: TZ-04494246
Mã NSX: COM-14646

Số lượng / Giá

SMD LED RGB APA102C PACK OF 10
Mã Tranzi: TZ-04494250
Mã NSX: COM-14863

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE
Mã Tranzi: TZ-04494251
Mã NSX: COM-14359

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE I2C RGB
Mã Tranzi: TZ-04494252
Mã NSX: COM-08579

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển 7 Thanh I2C WHITE
Mã Tranzi: TZ-04494253
Mã NSX: COM-11629

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP SERIAL RGB 1M
Mã Tranzi: TZ-04494255
Mã NSX: COM-14732

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE
Mã Tranzi: TZ-04494302
Mã NSX: COM-14452

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE
Mã Tranzi: TZ-04494303
Mã NSX: COM-14358

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE
Mã Tranzi: TZ-04494304
Mã NSX: COM-14353

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển MODULE
Mã Tranzi: TZ-04494308
Mã NSX: COM-14357

Số lượng / Giá

LUMINI LED RING 1"" 20XAPA102-202
Mã Tranzi: TZ-04494309
Mã NSX: COM-14967

Số lượng / Giá

LED Điều Khiển STRIP SERIAL RGB 1M
Mã Tranzi: TZ-04494312
Mã NSX: COM-14730

Số lượng / Giá