Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Taiyo Yuden
Trình bày 1-20 trong số 419 mục.
Tụ Gốm 4.7uF 10V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276814
Mã NSX: LMK107BJ475KAHT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10uF 6.3V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276818
Mã NSX: JMK107BC6106MA-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276871
Mã NSX: UMK107BBJ225KA-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10uF 16V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276933
Mã NSX: EMK107BBJ106MA-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276946
Mã NSX: LMK107BBJ106MAHT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 22uF 4V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276965
Mã NSX: AMK107BBJ226MAHT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276975
Mã NSX: LMK107BJ106MALTD

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.022uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277213
Mã NSX: TMK107B7223KA-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.22uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277287
Mã NSX: EMK107BJ224KAHT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277314
Mã NSX: LMK107B7105MA-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 6.3V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277345
Mã NSX: JMK107B7105KA-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10uF 6.3V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277440
Mã NSX: JMK107ABJ106MA-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 6.3V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277501
Mã NSX: JMK107BJ105KK-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10uF 4V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277534
Mã NSX: AMK107ABJ106MAHT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 10V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277638
Mã NSX: LMK107BJ105KK-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 6.3V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277710
Mã NSX: JMK107B7225KA-TR

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 100V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277796
Mã NSX: HMK107C7104KA-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 35V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277914
Mã NSX: GMJ107BB7104KAHT

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277976
Mã NSX: EMK107SD103KA-T

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 16V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278004
Mã NSX: EMK107SD103JA-T

Số lượng / Giá