Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: TDK Corporation
Trình bày 1-20 trong số 1,242 mục.
Tụ Gốm 27pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276796
Mã NSX: CGA3E2C0G1H270J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276797
Mã NSX: CGA3E2X7R1E104K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276803
Mã NSX: CGA3E2X7R1H104K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276804
Mã NSX: CGA3E3X5R1H105K080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276809
Mã NSX: C1608C0G2A102J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276810
Mã NSX: C1608X7R1A225M080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 6.3V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276826
Mã NSX: CGA3E1X7R0J225K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276827
Mã NSX: C1608X7R1H104K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 10V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276836
Mã NSX: C1608X7R1A225K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4.7uF 6.3V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276849
Mã NSX: CGA3E1X5R0J475K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1.5uF 10V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276850
Mã NSX: C1608X7R1A155K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4.7uF 10V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276858
Mã NSX: C1608X7S1A475K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276861
Mã NSX: CGA3E1X7R1E105K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4.7uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276878
Mã NSX: C1608X5R1C475K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276893
Mã NSX: CGA3E2C0G1H103J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276910
Mã NSX: CGA3E3X8R1C474K080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276917
Mã NSX: CGA3E3X7R1H474K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276918
Mã NSX: CGA3EAC0G2A103J080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 3.3uF 35V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276925
Mã NSX: C1608X5R1V335K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 15uF 6.3V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00276937
Mã NSX: C1608X5R0J156M080AC

Số lượng / Giá