Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: TDK Corporation
Trình bày 201-220 trong số 1,242 mục.
Tụ Gốm 0.22uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278468
Mã NSX: C1608X8R1E224K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.015uF 35V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278469
Mã NSX: C1608CH1V153J080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278471
Mã NSX: C1608NP02E222J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 8200pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278483
Mã NSX: C1608CH1H822J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 16V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278484
Mã NSX: C1608X8R1C474M080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1500pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278485
Mã NSX: CGA3EAC0G2A152J080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278486
Mã NSX: CGA3E3NP02E222J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278487
Mã NSX: C1608X8R1C474K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278489
Mã NSX: CGJ3E3X7R1E474K080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 3.3uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278495
Mã NSX: C1608JB1E335K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 820pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278499
Mã NSX: CGJ3E2C0G2A821J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.33uF 16V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278500
Mã NSX: CGA3E3X8R1C334M080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1200pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278510
Mã NSX: CGJ3E2C0G2A122J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 8200pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278520
Mã NSX: C1608NP01H822J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 3.3uF 35V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278521
Mã NSX: C1608X5R1V335M080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 6800pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278528
Mã NSX: CGA3E2C0G1H682J080AD

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4.7uF 4V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278532
Mã NSX: C1608X7S0G475M080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 6.8uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278551
Mã NSX: C1608JB1A685M080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 100V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278612
Mã NSX: CGA3E2X8R2A222M080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.022uF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278613
Mã NSX: C1608X8R1H223M080AA

Số lượng / Giá