Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: TDK Corporation
Trình bày 221-240 trong số 1,242 mục.
Tụ Gốm 0.68uF 16V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278614
Mã NSX: CGA3E2X5R1C684M080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.022uF 100V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278615
Mã NSX: CGA3E3X8R2A223M080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 25V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278617
Mã NSX: CGB3B3X5R1E474M055AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1500pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278618
Mã NSX: C1608CH2A152J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 9pF 100V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278619
Mã NSX: CGA3E2NP02A090D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.022uF 100V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278620
Mã NSX: C1608X7R2A223M080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1500pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278621
Mã NSX: C1608CH2E152J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 7pF 100V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278622
Mã NSX: C1608NP02A070D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1800pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278623
Mã NSX: C1608CH2A182J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278624
Mã NSX: C1608CH2A222J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 4V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278625
Mã NSX: CGB3B3X6S0G225M055AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 4V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278626
Mã NSX: CGB3B1X7S0G225M055AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 6.3V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278627
Mã NSX: CGB3B3X6S0J225M055AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2700pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278628
Mã NSX: C1608CH2A272J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1800pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278629
Mã NSX: C1608NP02A182J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1.5uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278630
Mã NSX: C1608X7R1A155M080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1.5uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278633
Mã NSX: CGA3E3X5R1A155M080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1.5uF 6.3V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278634
Mã NSX: CGA3E1X7R0J155M080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 3.3uF 4V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278635
Mã NSX: C1608X7S0G335M080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.022uF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278636
Mã NSX: CEU3E2X7R1H223M080AE

Số lượng / Giá