Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: TDK Corporation
Trình bày 41-60 trong số 1,242 mục.
Tụ Gốm 0.022uF 100V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277353
Mã NSX: CGA3E2X7R2A223K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.22uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277426
Mã NSX: CGA3E2X7R1C224K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277443
Mã NSX: C1608X8R1H102K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.22uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277467
Mã NSX: CGA3E1X7R1E224K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.33uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277468
Mã NSX: CGA3E1X7R1C334K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 100V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277469
Mã NSX: CGA3E2X8R2A103K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277518
Mã NSX: C1608X8R1H103K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4700pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277519
Mã NSX: C1608X7R1H472K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 25V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277520
Mã NSX: CGA3E2X8R1E104M080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277521
Mã NSX: CGA3E1X7R1C474K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 8pF 50V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00277546
Mã NSX: CGA3E2C0G1H080D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 220pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277547
Mã NSX: CGA3E2C0G1H221J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10pF 50V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00277548
Mã NSX: CGA3E2C0G1H100D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 18pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277549
Mã NSX: CGA3E2C0G1H180J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 56pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277550
Mã NSX: CGA3E2C0G1H560J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 12pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277551
Mã NSX: CGA3E2C0G1H120J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 15pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277552
Mã NSX: CGA3E2C0G1H150J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 82pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277553
Mã NSX: CGA3E2C0G1H820J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 100pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277554
Mã NSX: C1608C0G1H101J080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 820pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277555
Mã NSX: CGA3E2C0G1H821J080AA

Số lượng / Giá