Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: TDK Corporation
Trình bày 61-80 trong số 1,242 mục.
Tụ Gốm 1pF 50V ±0.25pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00277556
Mã NSX: CGA3E2C0G1H010C080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 680pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277571
Mã NSX: C1608C0G2A681J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 100V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277573
Mã NSX: C1608X8R2A103K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 8pF 100V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00277574
Mã NSX: C1608C0G2A080D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.68uF 16V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277586
Mã NSX: CGA3E1X7R1C684K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277587
Mã NSX: C1608X7R1H102M080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 100pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277595
Mã NSX: CGA3E2C0G2A101J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 680pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277596
Mã NSX: CGA3E2C0G2A681J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 470pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277597
Mã NSX: CGA3E2C0G2A471J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 150pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277606
Mã NSX: C1608C0G2E151J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 470pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277607
Mã NSX: C1608C0G2E471J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 330pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277608
Mã NSX: C1608C0G2E331J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.022uF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277620
Mã NSX: C1608X7R1H223K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277627
Mã NSX: CGA3E2C0G1H102J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 3300pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277628
Mã NSX: CGA3E2C0G1H332J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 220pF 250V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277632
Mã NSX: CGA3E3C0G2E221J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 100pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277635
Mã NSX: C1608NP01H101J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 330pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277639
Mã NSX: C1608NP01H331J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 47pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277640
Mã NSX: C1608NP01H470J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 470pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277641
Mã NSX: C1608NP01H471J080AA

Số lượng / Giá