Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: TDK Corporation
Trình bày 81-100 trong số 1,242 mục.
Tụ Gốm 1800pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277642
Mã NSX: C1608C0G1H182J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1200pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277643
Mã NSX: C1608C0G1H122J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 10V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277648
Mã NSX: CGB3B1X7R1A105M055AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277659
Mã NSX: CGA3E2NP01H102J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 100pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277660
Mã NSX: CGA3E2NP01H101J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 680pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277661
Mã NSX: CGA3E2NP01H681J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10pF 50V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00277662
Mã NSX: CGA3E2NP01H100D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 47pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277663
Mã NSX: CGA3E2NP01H470J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277664
Mã NSX: CGJ3E2X7R1H103K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1200pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277665
Mã NSX: C1608C0G2A122J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 16V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277666
Mã NSX: CGB3B3X5R1C105M055AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277691
Mã NSX: CGA3E2X7R1H103K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10pF 100V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00277692
Mã NSX: CGA3E2NP02A100D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277694
Mã NSX: CGA3E2NP01H222J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277702
Mã NSX: CGB3B1X5R1E105K055AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10pF 100V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00277703
Mã NSX: C1608NP02A100D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277704
Mã NSX: C1608NP02A102J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2.2uF 10V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277705
Mã NSX: C1608X7S1A225K080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277732
Mã NSX: C1608C0G2A222J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.1uF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00277738
Mã NSX: C1608X7R1H104M080AE

Số lượng / Giá