Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: TDK Corporation
Trình bày 141-160 trong số 1,242 mục.
Tụ Gốm 10uF 6.3V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278212
Mã NSX: C1608X5R0J106K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 100V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278339
Mã NSX: CGA3E2X8R2A222K080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 10000pF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278345
Mã NSX: C1608X8R1H103M080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 16V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278346
Mã NSX: CGA3E1X7R1C474M080AC

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.047uF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278347
Mã NSX: CGA3E2X8R1H473M080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 68pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278356
Mã NSX: C1608CH2A680J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2pF 100V ±0.25pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278357
Mã NSX: C1608C0G2A020C080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 5pF 100V ±0.25pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278358
Mã NSX: C1608C0G2A050C080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 33pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278359
Mã NSX: C1608C0G2A330J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1000pF 100V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278361
Mã NSX: C1608X7R2A102K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 68pF 100V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278364
Mã NSX: CGA3E2C0G2A680J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.47uF 25V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278369
Mã NSX: CGA3E3X5R1E474M080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.33uF 25V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278370
Mã NSX: CGA3E3X5R1E334K080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 0.047uF 100V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278371
Mã NSX: CGA3E3X7S2A473M080AB

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278372
Mã NSX: C1608X8R1H222K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 4700pF 50V ±20% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278373
Mã NSX: CGA3E2X7R1H472M080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 2200pF 50V ±10% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278374
Mã NSX: CGA3E2X7R1H222K080AE

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1800pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278377
Mã NSX: C1608CH1H182J080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 9pF 50V ±0.5pF 0603
Mã Tranzi: TZ-00278378
Mã NSX: C1608NP01H090D080AA

Số lượng / Giá

Tụ Gốm 1500pF 50V ±5% 0603
Mã Tranzi: TZ-00278382
Mã NSX: CGA3E2NP01H152J080AA

Số lượng / Giá